Studium Fachbereiche Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik (dual) DHBW Heidenheim Info
Studiengang

Wirtschaftsinformatik (dual)

Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim / DHBW Heidenheim
Bachelor of Arts
Abschluss
Bachelor of Arts
Start
Wintersemester
Typ
Duales Studium
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim