Studium Fachbereiche Medizin und Gesundheitswesen Management im Gesundheitswesen Gesundheitsmanagement (dual) IUBH Frankfurt a. M. Info
Studiengang

Gesundheitsmanagement (dual)

IUBH Internationale Hochschule / IUBH Frankfurt a. M.
Bachelor of Arts
Abschluss
Bachelor of Arts
Start
Wintersemester
Typ
Duales Studium
IUBH Internationale Hochschule